BogieLand: Veelgestelde vragen over informatie-architectuur
BogieLand byline

English

map

Veelgestelde vragen over informatie-architectuur

Terminologie

Deze lijst met veelgestelde vragen is een waardevolle informatiebron als u onbekend bent met het vakgebied van informatie-architectuur en het gehanteerde jargon.

Wat is informatie-architectuur?

Het Asilomar Instituut voor Informatie-architectuur (AIfIA) definieert het vakgebied als "(1) the structural design of shared information environments; (2) the art and science of organizing and labeling web sites, intranets, online communities and software to support usability and findability; (3) an emerging community of practice focused on bringing principles of design and architecture to the digital landscape."

Wat doet een informatie-architect?

Informatie-architecten leveren een essentiële bijdrage aan de creatie van innovatieve, bruikbare sites en intranetten voor opdrachtgevers. Ze werken met opdrachtgevers samen om bedrijfsmodellen te doorgronden en stellen strategieën en benaderingswijzen op deze in de virtuele wereld uit te voeren. Ze werken in een ontwerpteam samen om sites en intranetten te maken, die op effectieve en zinvolle wijze met doelgroepen communiceren. Voorts dragen informatie-architecten bij aan de ontsluiting van omvangrijke hoeveelheden elektronische informatie.

Wat is de competentie van een informatie-architect?

Ontwerp- en communicatievaardigheden zijn essentieel voor een informatie-architect. De informatie-architect is in staat een organisatiestructuur van een website te ontwikkelen alsmede deze structuur toe te lichten en te illustreren. De informatie-architect kan de eenvoud in de navigatie en het ontwerp van de site of het intranet naar de opdrachtgever en het ontwikkelteam uitdragen. De informatie-architect ontleent zijn expertise aan vakgebieden als HCI ('mens-machine interactie'), bibliotheek- en informatiewetenschappen, sociale wetenschappen ('cognitieve psychologie') en bedrijfskunde.

Wat zijn de produkten van een informatie-architect?

Voorbeeldprodukten van een informatie-architect zijn sitediagrammen, paginaschema's, navigatiemodellen, gecontroleerde woordenlijsten, taxonomieën en thesauri.

Wat kunt u doen als u uw vraag niet in dit overzicht aantreft?

Als u een specifieke vraag hebt over informatie-architectuur, neem dan contact met ons op via info@bogieland.com. We zullen uw vraag onmiddellijk beantwoorden.

Classificatie: Voorgedefinieerde aanduidingen aan informatie toekennen om informatie opvragen en informatiebeheer te bevorderen.

Gecontroleerde woordenlijst: Termen en synoniemen die een optimale consistentie van een website bevorderen.

Metadata: Data over data. Voorbeelden van metadata zijn datum, auteur, trefwoorden, samenvatting en laatste wijzigingsdatum.

Navigatie: De manier waarop een gebruiker de huidige locatie, mogelijke andere locaties en het te volgen pad om naar een andere locatie te gaan in een site identificeert.

Paginaschema: Een diagram met de informatiestructuur van een pagina(type).

Sitediagram: Een diagram dat diverse pagina's en/of paginatypen van een site illustreert en de paden die een gebruiker door de site kan volgen.

Taakstroom: Een chronologische beschrijving van handelingen die een gebruiker uitvoert om een vooraf gedefinieerd doel te bereiken.

Taxonomie: Een structuur om dingen te classificeren.

Informatiebronnen (EN)