BogieLand: Veelgestelde vragen over informatie-ontwerp
BogieLand byline

English

map

Veelgestelde vragen over informatie-ontwerp

Terminologie

Deze lijst met veelgestelde vragen is een waardevolle informatiebron als u onbekend bent met het vakgebied van informatie-ontwerp en het gehanteerde jargon.

Wat is informatie-ontwerp?

Informatie-ontwerp ondersteunt mensen en organisaties begrip te bewerkstelligen door heldere, zinvolle en relevante informatie. Het is het doelgerichte proces waarin informatie van een specifiek domein wordt omgezet in een begrijpelijke representatie van het domein.

Wat doet een informatie-ontwerper?

Een informatie-ontwerper integreert ontwerpaspecten van een informatie-oplossing voor mensen gericht op het doel, de gebruiksomstandigheden en mediumspecifieke eigenschappen. Het resultaat is een oplossing met heldere, inzichtelijke en relevante informatie.

Wat is de competentie van een informatie-ontwerper?

Een informatie-ontwerper begrijpt hoe bedrijfskundige waarden worden omgezet in innovatieve ontwerpoplossingen. Belangrijke kennis en vaardigheden zijn:

  • Conceptontwikkeling en ontwerpimplementatie.
  • Ontwerp- en oplossingsontwikkeling met bijbehorende expertise in een ontwerpdiscipline.
  • Sterk ontwikkeld gevoel voor 'modelvorming'.
  • Visualiseringsvaardigheden danwel de vaardigheid ontwerpbronnen in te zetten om modellen te visualiseren.
  • Ervaring in meerdere projecten tegelijkertijd werken en de vaardigheid samen te werken in multidisciplinaire projectteams.
  • Een sterk gevoel voor proces en de vaardigheid hulpmiddelen en conventies te verbeteren.
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
  • Ervaring in project- en relatiebeheer alsmede in organisatie- en groepsontwikkeling.

Wat zijn de produkten van een informatie-ontwerper?

Voorbeeldprodukten van een informatie-ontwerper zijn conceptuele modellen, inhoudsoverzichten, taakanalyses, gebruikerspersona's, gebruiksscenario's, papieren en interactieve demonstratiemodellen en prototypes.

Wat kunt u doen als u uw vraag niet in dit overzicht aantreft?

Als u een specifieke vraag hebt over Informatie-ontwerp, neem dan contact met ons op via info@bogieland.com. We zullen uw vraag onmiddellijk beantwoorden.

Bruikbaarheid: De cognitieve gevolgen die het gebruik van een specifieke informatie-oplossing heeft voor een persoon.

Demonstratiemodel: Een voorbeeld van een informatie-oplossing met een beperkt realiteitsniveau.

Gebruikerspersona: "A user archetype you can use to help guide decisions about product features, navigation, interactions, and even visual design." - Kim Goodwin

Gebruikersprofiel: Een document waarin de behoeften, doelen en waarden van een specifieke doelgroep zijn vastgelegd.

Gebruiksscenario: Een chronologisch overzicht van gebruikershandelingen gericht op een vooraf bepaald doel.

Informatiebehoefte: Een gebruiker op zoek naar een antwoord voor een (latente) vraag.

Informatiewaarde: De contextuele kwaliteit van een specifiek antwoord.

Prototype: Een voorbeeld van een informatie-oplossing met een hoog realiteitsniveau.

Stijlgids: Een gedocumenteerde verzameling van standaarden, richtlijnen en sjablonen voor een ontwerpgebied relevant bij de totstandkoming van de gebruikservaring van een informatie-oplossing.

Informatiebronnen