BogieLand voorbeeldproject: Evaluatie
BogieLand byline

English

map

Bogieland voorbeeldproject

Bedrijven met een wereldwijd merk en publiek implementeren standaards, richtlijnen en sjablonen veelal op basis van regionale eisen en wensen van doelgroepen en bedrijfsleiding.

Regionale verschillen tussen doelgroepen en markten leiden tot een herziening van ontwerpbeslissingen.

De structuur en organisatie van informatie is subjectief en contextafhankelijk. Er bestaat niet één juiste manier van structuur en organisatie.

De gebruikswaarde en daarmee het succes van informatie-oplossingen voor een wereldwijd publiek hangt samen met ontwerpbeslissingen, gebruikerskenmerken en karakteristieken van een merk. Consistentie verhoogt de bruikbaarheid en het merkgedrag. Relevante gebruikerskenmerken zijn verschillend in taal/cultuur, vaardigheden, eisen en wensen. Voorts is de merkbeleving verschillend in regio's van de wereld. Ontwerpbeslissingen ter vergroting van de consistentie worden vastgelegd in een bedrijfsstijlgids als standaarden, richtlijnen en sjablonen. Een evaluatie van dergelijke beslissingen richt zich op vakgebieden, zoals grafische vormgeving, interactie-ontwerp, informatie-architectuur en navigatie in samenhang met regionale marktkenmerken.

Evaluatie van een ontwerpstijlgids voor regionaal gebruik

De opdrachtgever

Een wereldwijd opererend bedrijf voert een 'online branding' stijlgids in

Een wereldwijd opererende automobielfabrikant verkoopt vele typen en modellen personenauto's, vrachtwagens en gerelateerde produkten en diensten. Regionale bedrijfsleidingen werken in markten met specifieke concurrenten maar functioneren ook met een wereldwijd herkenbaar merk. Nieuwe mogelijkheden voor 'online branding' leiden bij de opdrachtgever tot de beslissing een extern ontwerpbureau voor bedrijfsstrategie en technologie hiervoor een langetermijnstrategie te laten ontwikkelen. De opdrachtgever wil het wereldwijde merkbewustzijn vergroten en deze in alle regionale vestigingen uitvoeren.

Het probleem

Lokaal management wil de stijlgids voor de eigen markt valideren

Het doel van het 'online branding' initiatief is een coherent en consistent gedrag van het merk op het Web. Als onderdeel van dit initiatief is een bijbehorende stijlgids geproduceerd. In deze stijlgids zijn standaarden, richtlijnen en sjablonen opgesteld voor ontwerpterreinen zoals grafische vormgeving, interactie-ontwerp, informatie-architectuur en navigatie. Alle strategische ontwerpbeslissingen zijn door een Amerikaanse ontwerpbureau genomen en een bijbehorende Web-implementatie voor de Amerikaanse automarkt dient als voorbeeld. De Japanse bedrijfsleiding weigert echter de stijlgids zonder regionale validatie te implementeren.

Het proces

Classificeeroefeningen en bruikbaarheidstesten om ontwerpproblemen in de stijlgids te identificeren

  • Analyse van de 'online branding' strategie en de bijbehorende stijlgids.
  • Vraaggesprekken met vertegenwoordigers van de regionale doelgroep en opdrachtgever over merkperceptie en bedrijfsmatige eisen en wensen.
  • Kaartsorteeroefeningen om classificatieproblemen in de informatie-architectuur bij gebruikers te herkennen.
  • Verwachtingspatronen en informatiebehoeften van de regionale doelgroep vaststellen.
  • Ontwikkeling van gebruikerstypen en -scenario's om het empathische vermogen van het implementatieteam te vergroten.

De resultaten

Informatie-architectuur en navigatie afgestemd op lokale eisen en wensen

Diverse aanpassingen aan de standaarden, richtlijnen en sjablonen van het navigatiemodel ('Waar ben ik?', 'Waar kan ik naartoe?', 'Hoe moet ik daar komen?'), de informatie-architectuur ('Site-diagram met secties en subsecties') en de gecontroleerde terminologielijst ('Hoe dingen heten.'). De mogelijkheid om regionale eisen en wensen te integreren in het site-concept met vermaak, meer visuele informatie, redaktionele inhoud van autotijdschriften en specifieke thema's zoals het bedrijfsmuseum, credit cards en de verkoop van tweedehands auto's.